O obchodní korporaci

O obchodní korporaci

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBCHODNÍ KORPORACI

Název:
Sídlo:
IČ:
Spisová značka:
Právní forma:
Telefonní spojení:
E-mail:
bankovní spojení:

BLUECAP Invest,a.s.
Makovského náměstí 3147/2, Žabovřesky, 616 00 Brno
262 35 528
B 3523 vedená u Krajského soudu v Brně
akciová společnost
+420 539 090 114
bluecap@bluecap.cz
2800127113 / 2010


              Orkán plus                               Medispol                               Nluecap Invest a.s.